Medezeggenschap

Interne belanghebbenden moeten invloed uit kunnen oefenen op de zorg, dienstverlening en de koers van de zorgorganisatie. Dat is één van de onderwerpen van de Governancecode Zorg 2022. Medezeggenschap van cliënten en hun verwanten (cliëntenraad) is van groot belang voor de koersbepaling van de zorgorganisatie, het bewaken van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en het delen van waarden en normen. Om deze reden voert Bergman Clinics een actief en transparant beleid voor de omgang met medezeggenschapsorganen, zoals een cliëntenraad.

bergman-clinics-ok-bewegen

Vacature cliëntenraad

Bergman Clinics is op zoek naar kandidaten die onze cliënten op een professionele manier kunnen vertegenwoordigen richting het bestuur. In de cliëntenraad zitten cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten, die cliënt zijn (geweest) bij Bergman Clinics. Een representatieve cliëntenraad behartig de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Verder hebben zij een toetsende rol met betrekking tot de zorg- en dienstverlening van Bergman Clinics.

Wij zoeken voor locaties in verschillende regio’s kandidaten. Interesse in deze vrijwilligersfunctie? Stuur een korte motivatie naar clientenraad@bergmanclinics.nl. Op basis van de kandidaatstellingen worden gesprekken ingepland, waarna kandidaten uitgenodigd worden toe te treden tot de cliëntenraad. De kandidaatstelling sluit op 1 november 2022.

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Beste cliënten, i.v.m. de aangescherpte Corona-maatregelen worden van maandag 20 december t/m vrijdag 14 januari geen nieuwe afspraken voor injectable-behandelingen & huidtherapie ingepland.
Wanneer u al een afspraak hiervoor heeft in deze periode wordt u gebeld om deze in overleg te verplaatsen. De afspraken voor alle andere behandelingen gaan door. 

 

Bergman Clinics

Beste cliënten, i.v.m. de aangescherpte Corona-maatregelen worden van maandag 20 december t/m vrijdag 14 januari geen nieuwe afspraken voor injectable-behandelingen & huidtherapie ingepland.
Wanneer u al een afspraak hiervoor heeft in deze periode wordt u gebeld om deze in overleg te verplaatsen. De afspraken voor alle andere behandelingen gaan door.