Onze COVID-19 maatregelen Sluiten

Vergoed door alle verzekeraars

Bergman Clinics maakt jaarlijks afspraken met alle zorgverzekeraars over de vergoeding van behandelingen. Ook voor 2022 hebben we afspraken met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat uw behandeling in principe 100% wordt vergoed na verwijzing door uw huisarts of een medisch specialist en bij een medische indicatie. Uiteraard dient u wel rekening te houden met uw eigen risico. De regelingen voor Bergman Clinics zijn daarmee hetzelfde als voor reguliere ziekenhuizen in Nederland. We leggen u graag uit hoe het is geregeld.


Verwijzing / verwijsbrief

Uw huisarts is uw eerste aanspreekpunt bij vragen of klachten over uw gezondheid. Als de huisarts* vindt dat u specialistische zorg nodig heeft, zal hij/zij u verwijzen. De huisarts stuurt de verwijzing digitaal naar Bergman Clinics of overhandigt deze aan u. Wanneer u digitaal bent doorverwezen/geïnformeerd, kunt u in de meeste gevallen direct online uw afspraak plannen. Bergman Clinics streeft ernaar de verwijzing vóór het plannen van uw eerste bezoek te ontvangen.

Wanneer u een verwijzing op papier heeft vraagt een medewerker u deze op veilige wijze naar ons te mailen.

Bij het plannen van uw eerste afspraak mag de verwijzing niet ouder zijn dan 1 jaar.

*Of een andere geldige verwijzer, zoals een medisch specialist, jeugdarts, specialist ouderengeneeskunde, sportarts, bedrijfsarts of optometrist.


Declaratie en vergoeding telefonisch consult

De Nederlandse Zorgautoriteit staat vanaf 2018 toe dat medisch specialisten ook e-consults kunnen declareren, om e-health toepassingen te stimuleren.

Per 1 januari 2018 zal Bergman Clinics telefonische consulten gaan declareren. Het telefonisch consult betreft een medisch consult ter vervanging van een bezoek aan de kliniek, dat inhoudelijk en qua duur overeenkomt met een poliklinische afspraak. Het telefonisch consult zal worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt het telefonisch consult. Mogelijk wordt dit verrekend met uw eigen risico.

 

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract voor 2022

Let op: extra informatie Menzis

U bent verzekerd bij Menzis:

• Let op! Wij kunnen u niet op elke locatie van Bergman Clinics ontvangen vanwege de vergoeding voor uw behandeling. Zie onderstaand de lijst van klinieken waar wij u niet kunnen ontvangen. U kunt eventueel wel bij een andere kliniek geholpen worden. Neem contact op met Bergman Clinics om te kijken wat de mogelijkheden zijn. U kunt ook contact opnemen met Menzis, afdeling wachtlijstbemiddeling.

  • Bergman Clinics | Bewegen | Amsterdam
  • Bergman Clinics | Bewegen | Den Bosch
  • Bergman Clinics | Bewegen | Heerenveen
  • Bergman Clinics | Huid & Vaten | Ede
  • Bergman Clinics | Vrouw | Heerenveen
  • Bergman Clinics | Vrouw | Alkmaar
  • Bergman Clinics | Vrouw | Almere
  • Bergman Clinics | Vrouw | Den Bosch
  • Bergman Clinics | Vrouw | Rijswijk
  • Bergman Clinics | KNO | Amsterdam

• Een consult bij een diëtiste van Bergman Clinics is door Menzis niet gecontracteerd. Voor vergoeding zie uw polisvoorwaarden.

Contact opnemen
 
Bergman Clinics

Beste cliënten, i.v.m. de aangescherpte Corona-maatregelen worden van maandag 20 december t/m vrijdag 14 januari geen nieuwe afspraken voor injectable-behandelingen & huidtherapie ingepland.
Wanneer u al een afspraak hiervoor heeft in deze periode wordt u gebeld om deze in overleg te verplaatsen. De afspraken voor alle andere behandelingen gaan door. 

 

Bergman Clinics

Beste cliënten, i.v.m. de aangescherpte Corona-maatregelen worden van maandag 20 december t/m vrijdag 14 januari geen nieuwe afspraken voor injectable-behandelingen & huidtherapie ingepland.
Wanneer u al een afspraak hiervoor heeft in deze periode wordt u gebeld om deze in overleg te verplaatsen. De afspraken voor alle andere behandelingen gaan door.